Det konstnärliga rådet #2

På det första konstnärliga rådets möte 21 januari 2021 pratade vi mycket om uppdraget och dess ramar. Vilka verk har tidigare gjorts och vad tar vi sikte på nu under 2021? Vi lyfte också att gruppen har innehållit olika deltagare under årens lopp. I år har vi hela fyra nya personer, alla med en rafflande meritlista inom kulturen.

Vårt konstnärliga råd består av:
Mötesordförande: Fredrik Öjbro, avdelningschef Dunkers kulturhus.
Moa Sundberg, Stadsbyggnadsförvaltningen
Charlotta Jönsson, utställningsproducent Dunkers kulturhus. (NY)
Isabell Dahlberg, vikarierande intendent för offentlig konst Kulturmagasinet. (NY)
Thomas OKOK Gunnarsson, konstnär och målat graffiti sedan 1987 (NY)
Jacob Kimvall, lektor i konstvetenskap på SU och höll på med graffiti mellan 1986-1994. (NY)

Inlyssnande platser:
Hanna Schedin Carter, projektledare för festivalen och ansvarig för program.
Fideli Österström, projektledare för festivalens kommunikation.

Efter genomgång av festivalens historia kretsade samtalen främst kring vad som är innovativt/nytänkande inom genren med en tydlig koppling till årets festival. Det vill säga, vad bör ArtStreetHbg fokusera på för att göra skillnad för scenen i både det lilla och stora. Vårt mål är att ligga i framkant vilket förhoppningsvis kan leda till att inspirera andra festivalers arbete. Det som snabbt konstaterades var att representationen av ren graffiti är låg bland tidigare års verk. Det fördes också en diskussion kring vad VR kan komma att göra för gatukonstscenen framöver och vilka ringar på vattnet detta kan bidra till i form av spännande workshop-möjligheter för att bara nämna en av massor av kittlande möjligheter.

I kommande möten kommer vi att djupdyka ner i begreppet innovation kopplat till gatukonstvärlden. Samt prata om storleken på verk och dess effekt på stadsrummet. Vi kommer även att väga för och nackdelar kring konstnärlig frihet vs att ge ramar att förhålla sig till.

Och det var allt gatuprat vi hade att erbjuda för den här gången,
Fredrik Öjbro

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *