National Urban Art Network – den urbana konstens utveckling

National Urban Art Network – den urbana konstens utveckling

Plats
Dunkers Kulturhus, Dunkers kulturhus, Teatersalen

National Urban Art Network (NUAN) arbetar för den urbana konstens utveckling. Under H22 City Expo bjuder man in till två halvdagar 30 juni–1 juli på Dunkers kulturhus med föreläsningar och samtal kring olika teman som belyser konst i staden. Evenemanget har fri entré.

De två halvdagarna riktar sig både till dig som arbetar producerande eller främjande inom det urbana konstfältet samt till dig som bara är nyfiken och vill ta del av programutbudet. Var med och diskutera kring teman som till exempel den urbana konsten och konstkritikerns roll, kulturarv och minnespolitik samt staden och byråkratin. Fullständigt program och tider presenteras vid ett senare tillfälle. Anmäl dig till halvdagarna här (länk till anmälningsformulär).

NUAN startade 2020 av Urban Konst vid Göteborgs Konsthall, Urban Konst vid Botkyrka Konsthall och förlaget Dokument Press. Sedan premiären har man genomfört flera träffar med skiftande fokus utifrån deltagarnas behov och intresse. Nätverket drivs av en organisationsgrupp som växer och förändras från år till år.

Program

Torsdag 30 juni:

 • 11:00-12:30 Registrering
 • 12:30 Introduktion och välkomsthälsning
 • 12:45 Tobias Barethin Lindblad, föreläsning och frågor: ”K-märkning av graffiti som konstaktivism”
 • 13:30 Paus
 • 13:45 Panel 1: ”Den gestaltade livsmiljön i Helsingborg” (i samarbete med Folkuniversitetet)
  Den gestaltade livsmiljön är ett begrepp som innefattar stadsrummets alla gestaltningsformer: arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Som politikområde syftar det till att planeringen, formandet och förvaltandet av stadens livsmiljöer ska ta sin utgångspunkt i människans behov och livskvalitet, samt till rätten till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara. Helsingborg är en stad som har en både lång tradition och bredd av aktörer som är verksamma i den konstnärliga gestaltningen av stadens offentliga rum: från den berömda Hälsingborgsutställningen 1955 med arkitektur, bostäder och formgivning till dagens H22, Gåsebäcks graffitipark och den internationella gatukonstfestivalen PowWow som har sin svenska avdelning just här. I den här panelen möts olika aktörer som agerar i Helsingborgs gestaltade livsmiljöer.
  Korta presentationer av och diskussion mellan Konrad Ek (Stadsarkitekt Helsingborg), Viktoria Buskqvist (Boverket). Ytterligare paneldeltagare tillkommer.
 • 15:00 Paus
 • 15:15 Det händer: Magasinsgatan 8, LifeStyle, ArtStreetHBG, Hangaren – Urbankonsthallen
 • 16:15 Paus
 • 16:30 Panel 2: ”Den urbana konsten, staden och byråkratin” (i samarbete med H22).
  Såväl graffiti som gatukonst har i hög utsträckning utvecklats utanför samhällets etablerade institutioner, och inte sällan i direkt friktion med vissa av dem – kanske tydligast i konflikten mellan graffitimåleriet och polismyndigheten. Flera av Sveriges större städer präglades också länge av en nolltolerans mot såväl gatukonst som graffiti. De senaste åren har dock olika organisationer och offentliga aktörer visat ett allt större intresse för fenomenen, ett urbant konstfält där aktörer har börjat växa fram. ArtStreetHBG och NUAN är förstås en del av denna utveckling. På fältet möts många olika intressen och olika typer av verksamheter, och nya konflikter uppstår och tidigare frågor omformuleras och kräver nya svar. Hur ska städernas byråkrati förhålla sig till frågor om juridik, historia och kulturarv, finansiering och ekonomi, (sub)kulturell autenticitet och konstnärlig autonomi? Och inte minst – hur ser mötet ut i den pragmatiska praktiken? Hur kan stadens regelverk anpassas så att gatukonsten inte blir ett problem? Var går gränsen mellan möta graffitiintresserade ungdomar och kväsa en subversiv subkultur? Hur ser diskussionen ut mellan fastighetsägare, konstnärer, förvaltning och kulturproducenter?
  Korta presentationer av och diskussion mellan Emma Gerdien (kultursekreterare Borås), Pontus Alexandersson (arkitekt vid stadsarkitektavdelningen i Malmö), Håkan Nilsson (professor i Konstvetenskap Södertörns högskola), Moa Sundberg (Urban Designer, Helsingborg stad)
 • 17:45 Avslutande ord
 • 18:30 Konferensmiddag

Fredag 1 juli

 • 10:00 Det händer: Fryshuset HBG, ArtStreetHBG, Stenkrossen Lund
 • 11:00 Paus
 • 11:15 Föreläsning: Carolina Falkholt
  Carolina Falkholt är främst känd för sina monumentala, platsspecifika och improviserade muralmålningar. Utöver spraymåleri och teckning arbetar hon med skulptur, performance, text, musik och video, och hon är verksam musiker. Bild, musik och performance bildar ofta en enhet. Genom sin frispråkighet och sina motiv som har semiotiska inslag av kroppskaraktär som ögon, kön eller handgester baserade på handalfabet och teckenspråk är hon känd som en kontroversiell och starkt engagerad konstnär. Hon har visat sig orädd i sin hårdföra analys av patriarkatet. För henne finns det inga tabun inom feminismens och straffets sfärer. Hennes verk visas regelbundet i både separat- och samlingsutställningar och hon finns representerad i flertal offentliga samlingar. Internationellt har hon gjort stora målningar i bland annat USA, Azerbajdzjan, Albanien, Jordanien, Finland, Ryssland och Egypten och Norge. Carolina studerar just nu på masterprogrammet i fri konst på HDK-Valand.
 • 12:00 Paus
 • 12:30 Panel 3: ”För en samtida konstkritik”. Urban konst handlar ofta om hur gränsdragningar och konflikter i staden reproduceras genom konsten. Som poeten Felicia Mulinari skrivit skapas det vackra i konsten genom “exkludering och uteslutning”.* Denna kritik av konstens villkor ställs på sin spets i städer där välfärdsstaten drar sig tillbaka från alltmer privatiserade platser samtidigt som polisinsatserna tilltar. Vilken roll kan en samtida konstkritik spela i denna situation? Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. Det här samtalet handlar om hur kritik kan skapas utifrån andra horisonter, och är en fortsättning på podserien om konstkritik av Urban Konst vid Göteborgs konsthall. Samtal mellan konstkritikerna Frida Sandström, Macarena Dusant, Michele Masucci, som modereras av Patrik Haggren och Daniel Terres, Göteborgs Konsthall
 • 13:45 Avslutande reflektion av Jacob Kimvall

Plats: Teatersalen

Fri entré, men biljett krävs. Hämtas i entrén på Dunkers kulturhus eller online via Ticketmaster.

Årets värdar är ArtStreetHbg i Helsingborg och Urban Konst vid Göteborgs Konsthall.

 • Dunkers Kulturhus, Dunkers kulturhus, Teatersalen
 • Kungsgatan 11
 • 252 21
 • Helsingborg
 • 30 juni 2022, 11:00 - 18:00
 • 1 juli 2022, 10:00 - 14:00