Be Unique

Be Unique symboliserar, enligt Tim Timmey, att vi ska ta tillvara på de och det som är unikt. Därför föll valet på att måla en kameleont. Ödlan är på många sätt unik då de kan skifta färger och smälta in i olika miljöer på sätt som få andra djur klarar av. Därtill är flamingon i bakgrunden till för att skapa djup och göra bilden ännu mer intressant.

Tim Timmey (SE), eller Tim Nedrup, är en lokal gatukonstnär i Helsingborg. Han beskriver sig själv som ganska barnslig och barnkär och att det genomsyras det mesta i hanns skapande. Tim använder ofta väldigt skarpa färger och geometriska former som tillsammans bildar något djur. Han föredrar själv att måla djur då det, för honom, är lättare eftersom att vi inte har samma exakta sinnebild av hur ett visst djur ser ut.

Tim Timmeys Instagram Tim Timmeys webbplats