Growing

Growing är ett verk skapat av grafittikonstnären Timothy Avery. Starka färger och geometriska former speglar hans tolkning av Söder som område – ett historiskt område som präglats av dess arbetarbakgrund och som stor del bidragit till det Helsingborg vi ser idag. Konstverket uppmanar till nyfikenhet och en strävan att upptäcka detaljer som inte är uppenbara vid första ögonkastet.

Att börja skriva och teckna i en tidig ålder gjorde det naturligt för Timothy att använda stadslandskapet som en duk för sin kreativitet. Han inspirerades av en kompis som lärde honom allt om graffiti med den kreativa processen med olika tekniker och stilar samt den mänskliga aspekten om respekt, normer och outtalade regler i graffitivärlden. I dag kombinerar han graffiti med mer traditionella konsttekniker som speglar de erfarenheter som graffiti har fört med sig genom åren.

Timothys Instagram