Uppstarten av ArtStreetHbg 2021 #1

Välkommen till det första inlägget och den här processdagboken som syftar till att visa upp arbetet bakom kulisserna av årets upplaga av ArtStreetHbg.

Vi har haft ett första möte med det konstnärliga rådet  som ska hjälpa projektgruppen, som jobbar med festivalen, kring själva urvalsprocessen. Den konstnärliga urvalsgruppen kommer totalt att träffas fyra gånger fram till och med april. På första mötet behandlade vi ArtStreetHbgs historia och tidigare års verk (se dem under fliken Konsten). Vidare pratade vi om ramar och mål som behövs ha med i beaktandet utifrån finansieringen. Sedan starten 2017 har festivalen utvecklats och därmed även våra mål och förhållningsrelgler. De två direktiven som vi arbetar utifrån i år är enligt följande; Ett, vi ska tänka innovativt kopplat till konsten. Därför behöver vi behandla frågeställningar som vad är nytänk och vad behöver festivalen driva för att fortsätta utvecklingen av scenen. Och vad behöver utforskas, utmanas och testas. Två, vi har den geografiska begränsningen av stadsdelen Söder i Helsingborg att ta hänsyn till.

Det konstnärliga rådets uppgift är att hjälpa projektet hitta en tydlig riktning utifrån ovan nämnda direktiv. Efter det är det upp till projektgruppen att omsätta idéerna och den input man fått av rådet till verklighet. Givetvis med hänsyn tagen till eventuella begränsningar eller andra hinder som kan uppkomma längs vägen. Det konstnärliga rådet ska i den mån det går även ge konkreta förslag på artister som anses kunna bidra till att målbilden uppnås.

ArtStreetHbg är ett komplext projekt eftersom vi arbetar i offentliga miljöer. Vi bär således ett ansvar när vi sätter färg på stadsmiljöer som helsingborgare oftast har en personlig relation till. Det är många viljor och perspektiv att navigera kring och ta i beaktande. Därför försöker vi med de här inläggen visa på arbetsprocessen i sin helhet som vi hoppas kan ge större förståelse för arbetet bakom ArtStreetHbg. Har ni tankar, tveka inte att höra av er.

Utöver detta har vi också haft en intresseanmälan ute kopplat till att vara en del av projektgruppen. Det handlade om en roll som kontaktperson gentemot artisterna. En så kallad artistansvarig.

I kommande inlägg kommer vi att presentera deltagarna i det konstnärliga rådet och vad vi diskuterade på första mötet tillsammans med dem.

Hälsningar,
Fredrik Öjbro

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *