Om #ArtStreetHbg

2019 års #ArtStreetHbg äger rum mellan 19-26 juli på Söder i Helsingborg.

Därför #ArtStreetHbg
Idén grundar sig i att tillsammans med de boende i stadsdelen Söder ta avstamp i lokalhistorian och tillsammans forma dess framtid. En stadsdel har alltid sin historia som är viktig att lyfta och komma ihåg. Men den är också i ständig förändring beroende på vilka som bor där nu. Ett verktyg för att få till en intressant miljö och en identitet kopplat till de boende tror vi är via street art. Vi tror att via oväntade element, stora som små i stadsmiljön, lockar vi till nya möten och att man som boende på Söder upptäcker nya platser. Vi hoppas även att detta ska vara en byggsten i det pågående arbetet med att forma stadsdelen Söder till något som de boende vill.

Viktigt med lokal förankring
Att ha en lokal förankring har också varit viktig i vår urvalsprocess av artister. För vi tror att det lokala tillsammans med vissa externa artister ger en mix som leder till stolthet. Och stolthet över var man bor leder till goda ambassadörer och att man månar mer om var man befinner sig. Är man stolt över sin stad och sitt kvarter så pratar man om det. Det finns inga bättre ambassadörer för vår stad än de boende. Vi hoppas att man via detta projekt, som är planerat att vara återkommande, möter nya människor. För det är enkelt att prata med en främmande person som betraktar det verket som en själv ser. Antingen om det är en liten finurlig detalj på ett elskåp eller en stor muralmålning. Vissa gillar skapelsen, andra inte – men den väcker någon form av reaktion.

Ska inspirera och skapa kreativitet
Med detta projekt tar vi ett modigt steg in i framtiden och vi testar nya sätt. Vi vill att denna lärandeprocess är något som vi gör tillsammans. Vi erbjuder invånare och de boende i områdena att testa en workshop för att få kunskap om de olika tekniker man kan använda för streetart. Och ger möjlighet att få prata med konstnärerna på de respektive adresserna. Vi hoppas att detta inspirerar till skapande och kreativitet bland invånarna. Vår ambitionen är att skapa dynamiska och intressanta miljöer i en stadsdel som är under förändring.

Samarbetspartners: Kulturhotellet, Jimmy Skize, Tim Timmey samt fastighetsägarna: Jefast, Länsförsäkringar, Gustavssons Fastigheter, Helsingborgshem

Möjliggörare: Öresundskraft, Skyltgruppen, Wallin Lift, Nordsjö.