Processen är igång #3

På det konstnärliga rådet 25 februari handlade diskussionerna om reflektioner sedan vårt förra möte, arrangemangsaktiviteter, innovation och om konstens betydelse för det offentliga rummet. Det var med andra ord skiftande samtalsämnen, alla lika viktiga för projektets process framåt.

Reflektionerna sedan vårt förra möte innefattade diskussioner kring platsens betydelse för urvalet då projektet blir en indirekt röst i det offentliga rummet och inte enbart ett vackert eller utsmyckande verk. En högst relevant aspekt som vi måste ha i åtanke inför urvalsprocessen. En önskan som kom upp hade varit om konstnären själv hade viljan att lära känna området och människorna som bor där för att få större förståelse för platsen och kontexten där konstverket ska målas. En annan aspekt som framfördes var vikten av barn och ungas perspektiv in i projektet.

Idéerna var många och en av dessa var om man skulle kunna museialisera begreppet och skapa ArtStreetHbgRoots. En ingångsvinkel för att få en internationell artist att arbeta med en lokal artist för att på så sätt ge platsen ytterligare en dimension. Två giganter inom exempelvis graffiti där den ena varit verksam i starten av scenens uppkomst i Helsingborg medan den andra, internationella, artisten tillför ytterligare ett perspektiv. Ett sådant samarbete skulle bland annat bredda det historiska siktdjupet.

Diskussionen gick vidare och frågor som behandlades var vad som är innovativt rent teknikmässigt och vad vi kan göra för att pusha uttrycken för att gå utanför det traditionella inom gatukonsten. Med det sagt, vad som är innovativt för utövarna behöver inte vara samma sak som att kurera ett innovativt projekt. Det finns många sidor av det innovativa myntet.

En idé som framfördes var ett workshop-förslag som slutligen kan mynna ut i en välproducerad vägg signerad ett antal nybörjare. Tanken var att deltagarna skulle kunna vara i blandade åldrar, både unga och äldre. På så sätt hade vi fått en vägg där invånarna själva varit engagerade och på så vis skulle väggen fått lite extra betydelse i området eftersom invånarna själva varit involverade i processen. Det hade förmodligen även skapat band mellan ungdomar och äldre vilket ger ytterligare en dimension.

Slutligen gick vi även igenom eventuella väggar vi kan arbeta med och pratade om programverksamheten samt vår roll i Helsingborgs gatukonst-landskap. Vilka ska vi vara när det finns andra liknande initiativ. Vår slutsats var att vi vill vara ett projekt som lyfter konsten i första hand men också skapar medvetenhet kring genren i stort för att lyfta konstformen.

Hälsningar,
Fideli Österström

  • Jimmy

    Härligt att ta del av tankarna och processen. Bra jobbat, till er alla. 🙂
    Ska bli riktigt intressant att se vart årets ArtstreetHBG tar vägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *