Tillgänglighetsredogörelse

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Helsingborgs stads webbplats artstreet.helsingborg.se och våra digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att vår webbplats artstreet.helsingborg.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Status

Webbplatsen artstreet.helsingborg.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer på myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från artstreet.helsingborg.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post
  • Ringa

Kända brister i tillgängligheten

Filmer som finns på webbplatsen saknar undertext och syntolkning.

Informationen hämtas från ett externt system.

Knappen i cookie-meddelandet har för låg kontrast mellan textfärg och bakgrundsfärg. Även knappar vid kommentarsfält har för låg kontrast.  En lösning på detta är på gång genom ett arbete med att uppdatera webbplatsen och beräknas vara klart senast våren 2022.

På ett antal ställen på webbplatsen förekommer länkar utan länktext. En lösning på detta är på gång genom ett arbete med att uppdatera webbplatsen och beräknas vara klart senast våren 2022.

Alt-texter saknas på vissa bilder, på grund av integration mot ett annat system. Eventuell lösning kommer under 2022.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av artstreet.helsingborg.se.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 29 september 2021.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.