Vad säger helsingborgarna om ArtStreetHBG?

Gatukonsten har under de senaste åren blivit ett allt tydligare inslag i stadsbilden, mycket tack vare Art Street HBG. Vi har skickat ut vårt filmteam på Söder, för att samla in tankar och åsikter.

Konst väcker känslor. I synnerhet konst i det offentliga rummet och framför allt om denna konst är helt eller delvist finansierad med offentliga medel. Många älskar det och känner en stolthet när staden smyckas, men ibland landar samtalet i vad som ens är konst. Just graffitin har genom åren ofta hamnat i heta stolen kring frågan om var man drar gränsen mellan klotter och konstverk. De lokala konstnärerna som deltar i årets festival är eniga om att Helsingborgs gator och torg har fått ett härligt lyft av Art Street HBG. Men vad tycker åskådarna? De som ser sin vardags och Söders väggar målas till nytt liv? Vi har skickat ut filmfotograf Casper och vår flygande reporter Calle för att ta reda på vad invånare och besökare tycker om satsningen. Personerna som intervjuats har tillfrågats på plats under veckan och vi har bett dem att dela med sig av feedback samt vilken känsla de får av konstverken.

Följ med ut på vårt inslag – Word on the street.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *