Fredrik Öjbro summerar ArtStreetHbg

ArtStreetHbg var ett projekt som startade 2017 och pågick i Helsingborg fram till 2022. När jag fick uppdraget att leda och skapa en gatukonstfestival vände jag mig direkt till aktörerna i Helsingborg som var involverade i kulturen. I första hand erbjöd jag stadens målare att ta projektledarrollen om de vill äga projektet och utvecklingen. Detta tackades det nej till men vissa parametrar skickades med mig för att projektet skulle bli lyckat. Dessa handlade primärt om att involvera så många som möjligt från den lokala scenen och att låta lokala målare få måla under festivalen.

Ur ett ekonomiskt perspektiv var det viktigt att få till stora verk som kunde inspirera, göra avtryck och få helsingborgare att upptäcka stadsdelen söder. För fastighetsägarna var det viktigt att titta på vad som var bra konst men också vilken konst som var lämplig och passande för just deras fastigheter. Vi behövde också kontakta Helsingborgs stadsantikvarie för att för att få klart vilka fastigheter som var lämpliga att smyckas med gatukonst. Detta i kombination med invånarnas önskemål gör att det fanns totalt fem intressenter som behövde komma överens innan ett färdigt konstverk kunde komma på plats:

  1. Den lokala scenen som har kunskap om fältet och som vi försöker lyssna in via konstnärliga råd kring urval
  2. Helsingborg stads stadsutvecklingstankar
  3. Stadsantikvarien
  4. Invånarna och de boende
  5. Konstnären som ska utföra verket.

När det kommer till offentlig konst har betraktaren inte valt att ta del av konsten. Det är en av de största skillnaderna mellan konst som visas inomhus kontra konst som visas utomhus. Vi är oerhört stolta över vad ArtStreetHbg har utvecklats till. Med ArtStreetHbg har vi alltid arbetat i treårsperioder, vilket betyder att vi har fått anpassa festivalen beroende på omvärlden, men ovan nämnda perspektiv har alltid funnits med.

2017: år 1

Under det första året ställdes vi inför en stor utmaning att förklara vad en muralmålning är. Men vi lyckades få till fem verk som alla hade ett tilltal som fastighetsägarna gillade. Vi valde tre internationella artister som komplement till de två lokala, Jimmy Skize och Tim Timmey.

2018: år 2

Efter den första lyckade gatukonstfestivalen kunde vi fokusera oss på att bredda och etablera nya konstverk under år två. För att få till den där riktiga festivalkänslan lade vi mycket resurser på ett ännu starkare program som inkluderade filmvisningar, guidade vandringar och workshops. Gällande gatukonsten såg vi till att få till ett uttryck med ännu större målningar.

2019: år 3

Utifrån ett besökarperspektiv var år tre det mest framgångsrika gällande antalet besökare. Vi fortsatte på det satta temat men gjorde mer av precis allt.

2020: år 4

Under år fyra fanns det en tydlig riktning kopplat mot H22 City Expo. Vi var inte längre i behov av att etablera konstformen då den var accepterad och väl emottagen. År fyra kom att handla om att utmana och gå ännu längre än tidigare. Tanken var att hitta nästa uttryck och på samma gång stötta målarna som utmanade gatukonstformen. Dessvärre slog pandemin till och vi fick tänka om. Det blev istället ett stort konstverk av Leon Keer, där klassisk målning kombinerades med modern teknik, augmented reality. Från husfasader tog vi oss vidare till garageportar, där åtta konstnärer satte sin prägel. Det här året saknades ett publikt program men vi fick ändå till flera nya verk.

2021: år 5

Som första gatukonstfestival fick ArtStreetHbg under år fem en kulturrecension av en konstkritiker. Och till just det här året låg fokuset på verk där artisterna använde textbaserad konst. Det vill säga ursprungsgraffitin. Det här året valde vi att berätta historien om konstformen, förklara dess ursprung och även visa hur konstformen har utvecklats under åren. Helsingborg har flest öppna väggar i hela Sverige. En öppen vägg är det samma som en vägg täckt av laglig graffiti.

2022: år sex

Det här var sista året för ArtStreetHbg och då gick vi in hårt för att få med oss framtidens gatukonst. Vi lämnade söder bakom oss och förflyttade festivalen till Fredriksdal. Detta gjorde vi för att området inte hade särskilt mycket offentlig konst samt för att knyta ihop H22 City Expo-stadsdelarna city och Drottninghög. Under den här festivalen skapades små verk med 3D-printer, det gjordes en vägginstallation helt i trä samt Sveriges första AI-verk i graffitistil. Under det här året arrangerade vi även National Urban Association Network. Här träffades Sveriges gatukonstnätverk för samtal kring gatukonstens utveckling och hur konstformen används av stadsutvecklare.

Nu tackar ArtStreetHbg och jag för mig, men konstverken kommer att beså i åtminstone fem år. För det är det vi har kommit överens om tillsammans med fastighetsägarna. Vi kommer självklart att följa diskussionen om vad som är offentlig konst. Förhoppningsvis kommer fler verk att tillkomma i stadsbilden via fastighetsägarna själva samt det fria kulturlivet. Och vem vet, kanske kan gatukonsten till och med bli en del av Helsingborgs museums samlingar på något sätt.
Än en gång ett stort tack till alla er som har bidragit till ArtStreetHbg under åren. Utan er hade den här festivalen aldrig varit möjlig.

Fredrik Öjbro,
projektledare för ArtStreetHbg 2017–2022, ordförande för Konstnärliga rådet 2021–2022 samt ytterst ansvarig mellan 2017–2022 i rollen som avdelningschef på Dunkers kulturhus.